Curs Valutar BNR

Reglementari generale

REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUŢIEI

 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

 

LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*)

pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012

 

HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 25 noiembrie 2009

 

HOTĂRÂRE nr. 344 din 30 aprilie 2014

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014

 

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*)

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

 

HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*)

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003

 

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)

privind Statutul funcţionarilor publici*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007

 

LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007

 

LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004

privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004

 

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002

 

LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002

 

ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)

privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2002

 

LEGE nr. 223 din 23 aprilie 2002

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 29 aprilie 2002

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

privind liberul acces la informatiile de interes public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001

 

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002

 

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*)

privind regimul juridic al contravenţiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001

 

LEGE nr. 180 din 11 aprilie 2002

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002

 

ORDIN nr. 826 din 28 mai 2014

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014

 

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*)

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 decembrie 2001