Curs Valutar BNR

RELAŢII DE MUNCĂ

 

REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

 

 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

 

LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*)

pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012

 

HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 25 noiembrie 2009

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

privind liberul acces la informatiile de interes public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001

 

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002

 

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)

Codul muncii*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011

 

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*)

privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2011

 

NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2011

de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 2 mai 2011

 

LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*)

Legea societăţilor****)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

 

LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (**republicată**)(*actualizată*)

dialogului social**)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 31 august 2012

 

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*)

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013

 

LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*)

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 5 mai 2009

 

HOTARARE nr. 384 din 11 aprilie 2001 (*actualizata*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001

 

LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006

privind detasarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnationale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006

 

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*)

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2008

 

HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 (*actualizată*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007

 

LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 (*actualizată*)

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009

 

ORDIN nr. 3.156 din 12 noiembrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 noiembrie 2009

 

LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 (*actualizata*)

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 5 decembrie 2003

 

LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*)

privind ucenicia la locul de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013

 

NORME METODOLOGICE din 6 noiembrie 2013

de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013

 

HOTĂRÂRE nr. 500 din 18 mai 2011 (*actualizată*)

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011

 

HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 17 octombrie 2002

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2002

 

HOTĂRÂRE nr. 871 din 14 noiembrie 2013

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013

 

HOTĂRÂRE nr. 104 din 31 ianuarie 2007

pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 14 februarie 2007

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*)

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003

 

HOTĂRÂRE nr. 537 din 7 aprilie 2004 (*actualizată*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 29 aprilie 2004

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 (*actualizată*)

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (**republicată**) (*actualizată*)

privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 2 noiembrie 2011

 

NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2006 (*republicată*)

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 9 aprilie 2012

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 (*actualizată*)

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008

 

LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)

privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 24 noiembrie 2008

 

LEGE nr. 53 din 17 aprilie 2014

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014

 

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*)

privind regimul juridic al contravenţiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001

 

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002

 

ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 (*actualizat*)

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003