Curs Valutar BNR

Securitate si Sanatate in Munca

REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

 

LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*)

pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012

 

HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 25 noiembrie 2009

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

privind liberul acces la informatiile de interes public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001

 

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002

 

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)

Codul muncii*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011

 

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*)

privind regimul juridic al contravenţiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001

 

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002

 

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*)

a securităţii şi sănătăţii în munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*)

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003

 

HOTĂRÂRE nr. 537 din 7 aprilie 2004 (*actualizată*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 29 aprilie 2004

 

HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*)

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006

 

HOTARARE nr. 493 din 12 aprilie 2006 (*actualizata*)

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006

privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 18 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006

privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006

privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006

privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006

privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006

 

HOTARARE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*)

privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006

 

HOTARARE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*)

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006

 

LEGE nr. 186 din 16 mai 2006

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 510 din 2 iunie 2010

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010

 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000

privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 4 iulie 2000

 

NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2000

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 7 iulie 2000

 

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007

privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2007

 

ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 21 iunie 2010

 

ORDIN nr. 1.638 din 25 aprilie 2007

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2007

 

ORDIN nr. 1.636 din 25 aprilie 2007

privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive”, indicativ NEx 01-06

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 19 iunie 2007

 

HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

 

HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007

privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 18 iunie 2007

 

ORDIN nr. 393 din 2 mai 2007

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2007

 

ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007

privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive”, indicativ NEx 01-06

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 19 iunie 2007

 

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*)

privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007

 

HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004

privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 3 iunie 2004

 

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 (*actualizată*)

privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 26 februarie 2004

 

HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 iunie 2010 (*actualizată*)

privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010

 

HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 3 septembrie 2008 (*actualizată*)

privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 30 septembrie 2008

 

HOTĂRÂRE nr. 457 din 18 aprilie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)

privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 iunie 2007

 

HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002

privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 30 septembrie 2002

 

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*)

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014

 

HOTĂRÂRE nr. 246 din 7 martie 2007 (*actualizată*)

privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007

 

LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*)

privind regimul materiilor explozive*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014

 

HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 (*actualizată*)

pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor**)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002

 

ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008

privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009

 

HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

 

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006

privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 6 septembrie 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

 

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*)

privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006