Curs Valutar BNR

Organizare

 

Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

 

Este condus de un Inspector Șef, căruia i se subordonează:

- Inspector Şef Adjunct pe Relaţii de Muncă

- Inspector Şef Adjunct pe Securitate si Sănătate in Muncă

 

 • COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI RELAŢIII CU PUBLICUL
 • COMPARTIMENT AUDIT INTERN
 • COMPARTIMENT LEGISLATIE,CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 • SERVICIUL ECONOMIC,RESURSE UMANE ŞI INFORMATICĂ
 • COMPARTIMENTUL ECONOMIC, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI EXECUTARE SILITĂ
 • COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
 • COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

 

Inspector Şef Adjunct pe Relaţii de Muncă

 • SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ
 • COMPARTIMENTUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ

Inspector Şef Adjunct pe Securitate si Sănătate in Muncă  

 • SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
 • COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHEREA PIEŢEI ŞI ÎNDRUMARE ANGAJATORI ŞI ANGAJAŢI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 

ORGANIGRAMA

 ROF

Regulament Intern ITM