Curs Valutar BNR

Atributii Specifice

Atributiile specifice compartimentelor mai jos enumerate sunt detaliate in ROF 

 

Serviciul control Securitate si Sanatate in Munca

Compartimentul Supravegherea Pietei si Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

Serviciul Control Relatii de Munca

Compartimentul Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca

Serviciul economic, achizitii publice si executare silita

Resurse Umane

Compartimentul Informatica

Legislatie – Contencios administrativ

Audit Intern 

Comunicare si Relatii cu Publicul